Only Love

Vi elsker planeten

Derfor bruker vi klimanøytral forpakning og støtter karbon reduserende tiltak sammen med vår Climate Partner.

For eksempel så støtter vi et vindkraft prosjekt i Aruba. Øya er I hovedsak avhengig av diesel og andre fossile brennstoffer, noes om har to store ulemper. 1. De må importeres og 2. de har store CO2 utslipp. 

 

Ved å støtte vindkraft i denne regionen bidrar Only Love til å skape elektrisitet uten utslipp. 

 

 På denne måten kan vi slåss mot global oppvarming sammen med deg!