Blonde

Blonde

Norges nr.1 på blondering og striper!

Blonde har produkter for alle behov, enten du vil bli platinablond eller kun lysne håret ditt. Med kraften fra oljer lysner formularen for første gang opp til 9 nyanser, for et krystallklart, strålende blondt hår. Formularen inneholder en miks av nøytraliserende pigmenter som absorberer den gule undertonen. Den avsluttende etterbehandlingen med blåpigmenter gir håret en kald nyanse, samtidig som den styrker og mykgjør hårstrukturen etter bleking.

Nå kan du enkelt bleke håret ditt hjemme. Enten du vil ha naturlige striper, eller den samme blonde looken som den svenske supermodellen Elsa Hosk. 

VINN EN WEEKEND FOR 2 I PARIS!

 

En (1) heldig deltaker vinner en weekend-tur til Paris, Frankrike for to! Du vil også vinne Schwarzkopf Blonde produkter utvalgt til deg av Schwarzkopf sin kundeservice avdeling. Schwarzkopf Blond flyr vinnerne til Paris og vil betale for to netter på et vakkert og sentralt hotell. Vinneren kan vise frem sitt nye flotte blonde hår på en fantastisk getaway!

 

To (2) (fra hvert marked Finland, Sverige, Norge, Danmark) ytterlige deltakere vill vinne et Schwarzkopf Blonde produkt utvalgt til deg av Schwarzkopf sin kundeservice avdeling for å hjelpe deg på veien til #unlimitedblonde!

 

For å delta i konkurransen må deltakerne dele et av sine morsomste, mest crazy eller verste blond hårfarge uhell. Bildet/ en kommentar må deles på Instagram og tagges med #RescueBlonde sammen med en tekst som forteller hva som skjedde og hvorfor akkurat du trenger Schwarzkopf Blonde produkter. Konkurransen løper fra 11-02-2018 til 27-05-2018.. Vinnerne blir kontaktet via Instagram Direct Message og/eller via e-post, og vil bli annonsert av Schwarzkopf juryen, tre uker etter at konkurransen avsluttes. Du må være over 18 år for å delta. Se betingelser under.

 

___

Terms and Conditions

 

To participate Deltakelse

Du deltar i konkurransen ved å laste opp et bilde av deg selv eller del en kommentar (fra en gang blond hårfarging gått galt) på Instagram med hashtagen #RescueBlonde, og forteller historien bak bildet og hvorfor du trenger produkter fra Schwarzkopf Blonde for å redde håret ditt. Konkurransen løper fra 11-02-2018 til 27-05-2018. 23:59

 

Premie

 

Etter at konkurransen har løpt ut I hvert marked, vil vinneren som har den mest unike historien og beste begrunnelsen for hvorfor han/hun trenger Schwarzkopf Blonde produkter sammen med bildet/ en kommentar vinne følgende:

 

Førstepremie:

·         To (2) tur/retur billetter til Paris, Frankrike

  • Opphold for to (2) personer i et dobbeltrom i Paris, France.
  • 1 Schwarzkopf Blonde produkt

Toatal verdi: tilnærmet 15 000 nok

 

Andrepremie:

·         Ett (1) Schwarzkopf Blonde produkt – Verdi tilnærmet 150 nok

 

Schwarzkopf betaler for fly og hotell for vinneren og en venn for en weekend i Paris, Frankrike. Datoen for turen vil bli avklart på et senere tidspunkt av vinneren og Schwarzkopf, men reisen må gjennomføres i 2018 (i) og må på ingen annen måte motarbeide Henkel, dets tilknyttede selskaper eller deres respektive virksomheter, merker eller produkter. Vinneren må ikke (A) promotere vold,

diskriminering basert på rase, kjønn, nasjonalitet, religion, handikap, legning, alder eller familiestatus. (B) Promotere ulovlige aktiviteter eller brudd på andres intelektuell eiendom eller (C) promotere aktiviteter eller holdninger som generelt kan oppfattes på Internett mobbing. Hvis vinneren bryter med disse rettninglinjene forbeholder Schwarzkopf/Henkel seg retten til å nekte å overrekke premien.

 

Vinnere

Vinnerne vil bli kontaktet via Instagram Direct Message eller e-post, etter konkurransen har løpt ut. Avgjørelser vedrørende premiering kan ikke ankes og eventuelle skatter og avgifter som kan/må tilkomme belastes vinneren. Schwarzkopf/Henkel er ikke ansvarlig for noen reiseutgifter til og fra Stockholm, København, Oslo, Helsink for å kunne dra til Paris, Frankrike.

 

Vinnerne må oppfylle følgende krav (A) den mest karakteristiske begrunnelsen basert på personlig erfaring med det å farge håret blondt og ha det gå galt, (B) størst behov for Schwarzkopf Blond produkter.

 

Deltakere

For å kunne delta i konkurransen må du være bosatt i Sverige, Danmark, Norge eller Finland og over 18 år. Du kan bare delta en gang i løpet av en og samme konkurranseperiode.

 

Deltakere og vinnere skal ikke ha rett til å bruke eller henvise til Henkel (Schwarzkopf) navnet eller varemerker eller annet navn eller varemerke tilhørende Henkel (Schwarzkopf) eller dets tilknyttede selskaper for noe som helst formål uten merkets forhånds skriftlige godkjenning på en case- til-sak-basis. Enhver godkjenning gitt i det følgende, gjelder bare for det spesielle navnet eller varemerket og for det spesifikke formål, for hvilket godkjenningen var uttrykkelig gitt.

 

Ansvar:

Ansvarlig for konkurransen er Henkel Norden AB Org.nr. 556061-4090 (ellers referert til som Schwarzkopf eller Henkel). Informasjonen du gir om deg selv i forbindelse med din deltakelse i konkurransen, blir behandlet for markedsføringsformål og for å administrere konkurransen. I forbindelse med utgivelsen av vinneren av konkurransen, kan personlig informasjon som fornavn, etternavn, by og resultater bli publisert på Internett. Henkel forbeholder seg retten til å diskvalifisere konkurransebidrag som på en eller annen måte kan betraktes som juks, svindel og / eller overtredelse av konkurransebestemmelsene. Henkels vedtak kan ikke påklages. Henkel tar ikke ansvar for konkurransebidrag som er forsvunnet på grunn av tekniske feil. Ansatte hos Henkel kan delta, men kan ikke vinne.

 

Tidsperioder

Konkurransen pågår i fire forskjellige land, Sverige, Danmark, Norge og Finland. Konkurranseperioden for alle land er fra 11-02-2018 til 27-05-2018. Denne konkurransen er underlagt svensk lov og enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne avtalen skal avgjøres av svenske domstoler i Stockholm med første instans.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

WIN A WEEKEND FOR 2 IN PARIS!

 

One (1) lucky contestant will win a weekend trip to Paris, France for two. You will also win Schwarzkopf Blonde products chosen especially for you by the brand’s consumer service department. Schwarzkopf Blonde will fly the winners to Paris and pay for two nights in a beautiful centrally located hotel. The winner can show of the new blonde locks on a fabulous getaway. 

 

Two (2) (on each market: Finland, Sweden, Norway, Denmark) Additional winners will win one Schwarzkopf Blonde product chosen especially for you by the brand’s consumer service department to help you on your path to unlimited blonde!

 

To participate in the competition contestants must share images/ a comment of their funniest, craziest or worst blonde coloration mistakes. Photos/ or the comment must be shared on Instagram and utilize the hashtag  #RescueBlonde, along with your true characteristic story behind the picture/comment and motivate why you need Schwarzkopf blonde products - to win. The offer is valid between 11-02-2018 and 27-05-2018. The winners will be contacted through Instagram Direct Message or/and email and be announced with their motivation by the Schwarzkopf Jury, three weeks after the competition ends. To enter you must be over 18 years old. See below for terms and conditions.

 

___

Terms and Conditions

 

To participate

You participate in the contest by uploading an image of yourself / or share a comment (when blonde coloring gone wrong) at Instagram under hashtag #RescueBlonde, describe your characteristic story behind the picture/comment and motivate why you need Schwarzkopf blonde products to save your hair. The competition is open from the 11-02 2018 at. 09.00 to 27-05 2018 at. 23:59.

 

Prize

After finishing the competition on each market, the contestant who has the most characteristic motivation, but also has the greatest need for Schwarzkopf blonde products  to be chosen and receive the following:

 

First prize

  • Two (2) round-trip tickets to Paris, France.
  • Accommodation for two (2) persons in a double room, during two (2) in Paris, France.
  • One (1) Schwarzkopf blonde product.

Total value: approximately 15,000 nok.

 

Second prize

  • One (1) Schwarzkopf blonde product.

Total value: approximately 150,00 nok.

 

Schwarzkopf will pay for flights and a hotel for the winner and a friend for a weekend in Paris France. The date of the trip will be decided upon at a later time between the winner and Schwarzkopf, but must be completed during 2018 (i) or otherwise defame, Henkel, its affiliates or their respective businesses, brands or products. The winners may not  (A) promote violence, discrimination based on race, gender, nationality, religion, disability, sexual orientation, age or family status; (B) promote illegal activities or violations of the intellectual property rights of others; or (C) promote activities generally understood as Internet abuse. If the Winners engages in these behaviors the Client reserves the right to promptly refuse the right to the provide the prize. 

 

Winners

The winners will be contacted on Instagram Direct Message or/and email, after the end of the competition period. Decisions regarding prize can not be appealed and any winnings tax will be paid by the winners. Henkel is not responsible for any travel expenses to / from Copenhagen/Stockholm/Helsinki/Oslo in order to travel to Paris, France on this matter.

 

The Winners will be chosen on following criteria’s (A) the most characteristic motivation based on their personal experience when going blonde gone wrong (B) best need of Schwarzkopf blonde products.

 

Contestants

To participate in the competition, you must be resident in Sweden, Denmark, Norway or Finland and be over 18 years old. You can only compete once during one and the same competition period.

 

Contestants and winners shall not have any right to use or refer to the Henkel (Schwarzkopf) name or trademark or any other name or trademark of Henkel (Schwarzkopf) or its affiliates for any purpose whatsoever, without the brand's prior written approval on a case-by-case-basis. Any approval given hereunder shall apply only to the particular name or trademark and for the specific purpose, for which the approval was expressly given.

 

Responsibility

Responsible for the competition is Henkel Norden AB Org.nr. 556061-4090 (otherwise referred to as Schwarzkopf or Henkel). The information you provide about yourself in connection with your participation in the competition will be processed for marketing purposes and in order to administer the competition. In connection with the publication of the winner of the contest, personal information such as first name, last name, city and results may be published on the Internet. Henkel reserves the right to disqualify contest contributions which in one way or another may be considered cheating, fraud and / or contravention of the competition rules. Henkel’s decisions can not be appealed. Henkel does not take responsibility for contest contributions that have disappeared due to technical errors. Employees at Henkel may participate but can not win.

 

Contest Periods

The competition is ongoing in four different countries, Sweden, Denmark, Norway and Finland. The competition period in Norway is from 11-02-2018 to 27-05-2018. This competition is governed by Swedish law and any dispute that may arise in connection with this agreement shall be settled by the Swedish courts in Stockholm with the first instance.